x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVTETUS1 Teatterin ja esityksen tutkimus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Teatterin ja draaman tutkimus
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee teatterintutkimuksen pääsuuntausten teoreettis-filosofiset lähtökohdat ja osaa suhteuttaa toisiinsa niiden keskeisiä käsitemäärittelyjä, näkökulmia ja kysymyksiä. Hän ymmärtää omaa tieteenalaansa ja tunnistaa myös tieteenalarajat ylittäviä tutkimusaiheita.

Opettajat

Opetus

Luento-opetus 12 tuntia
Harjoitukset
Kirjatentti