x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVTS5 Seminaari (Lehtonen) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellistä tutkimusta ja toteuttaa pro gradu -tutkielman. Hän tunnistaa relevantin tutkimusaiheen, pystyy muotoilemaan sen pohjalta tutkimusongelman sekä laatimaan toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja raportoimaan tutkimuksensa asianmukaisella tavalla. Hän osaa keskustella aiheestaan ja argumentoida valintojaan tieteellisesti. Hän hallitsee tieteellisen kirjoittamisen sekä tutkimusraportin konventiot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostitse mikko.s.lehtonen@uta.fi (HUOM! 15.9. mennessä ideapaperi)

Opettajat

Mikko Lehtonen, Vastaava opettaja
mikko.s.lehtonen[ät]uta.fi

Opetus

22.9.2015 – 10.5.2016
Seminaari
Ti 22.9.2015 klo 14-16, Päätalo E113B, Muut tapaamiset tiistaisin klo 14 sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Lisätiedot

Tähän seminaariin voi tulla myös musiikintutkimuksen ja/tai teatterin ja draaman tutkimuksen opiskelijoita.

Viikkoa ennen opetuksen alkua (15.9. mennessä) pyydetään toimittamaan (mikko.s.lehtonen@uta.fi) noin liuskan mittainen ideapaperi, jossa kerrotaan tämän hetkinen tutkimusaihe, mahdolliset tutkimuskysymykset sekä teoriat ja aineistot. Jos prosessi on vasta alussa, voi kirjoittaa intentiopaperin siitä, mihin suuntaan voisi tutkimuksessa lähteä.