x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA18 Journalistinen kieli - Tekstinhuolto 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Kielenhuolto/oikeinkirjoitusoppi: Jakson suoritettuaan opiskelija on päivittänyt oikeinkirjoitusoppia koskevat perustietonsa kielenhuollollisista ohjeista ja suosituksista sekä osaa soveltaa niitä journalistiseen kieleen. Lisäksi hän oppii ryhmässä perustelemaan sen, miksi joissakin asioissa päädytään tiettyihin ratkaisuihin.


Kielenhuolto/Lauseoppi: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja hallitsee perustietonsa lauseoppia koskevista kielenhuollollisista ohjeista ja suosituksista sekä osaa soveltaa niitä journalistiseen kieleen. Lisäksi hän oppii ryhmässä perustelemaan sen, miksi joissakin asioissa päädytään tiettyihin ratkaisuihin.


Tekstinhuolto: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy erittelemään sekä lehtitekstien rakennetta että sisältöä. Hän osaa arvioida kielellisten valintojen vaikutusta merkitykseen. Hän osaa editoida tekstejä sekä arvioida myös tekstien luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Lisäksi hän oppii ryhmässä etsimään vaihtoehtoisia tapoja ilmaisuihin
ja ratkaisuja pulmatilanteisiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirkka Wahlstén, Vastaava opettaja
sirkka.wahlsten[ät]uta.fi
Silvennoinen Heljä, Opettaja

Opetus

11.1.2016 – 23.3.2016
Pienryhmäopetus 22 tuntia
Ryhmä 1
Ma 11.1.2016 - 21.3.2016 viikoittain klo 12-14, PÄÄT D12, ei opetusta perioditauolla
Ryhmä 2
Ti 12.1.2016 - 22.3.2016 viikoittain klo 12-14, PÄÄT rh. A21, ei opetusta perioditauolla
Ryhmä 3
Ke 13.1.2016 - 23.3.2016 viikoittain klo 12-14, PÄÄT rh. A21, ei opetusta perioditauolla eikä 23.3. (pääsiäisloma)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kurssin opettajan tuottama opetusmateriaali. Lisäksi opettajan osoittamalla tavalla ajankohtaisia artikkeleita.

Lisätiedot

Luennot ja niiden aiheisiin liittyvät harjoitukset pienryhmissä sekä luennoilla erikseen osoitettava valikoima ajankohtaisia, asiakokonaisuuksiin soveltuvia tekstejä.