x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (kevät) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet ja eettisesti toimimisen välttämättömyyden tiedeyhteisössä sekä osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tieteenalalta pienimuotoisen empiirisen tai teoreettisen tutkimuksen. Hän osaa asettaa ja rajata tutkimuskysymyksiä, suhteuttaa niitä erilaisiin metodologisiin valintoihin sekä etsiä, kerätä, käsitellä ja analysoida aineistoa tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Hän osaa perustella tutkimusprosessin eri vaiheissa tekemiään valintoja ja ymmärtää niiden seurauksia. Hän ymmärtää tutkimusraportin perusvaatimukset, erottaa tieteellisen tekstin ei-tieteellisestä ja pystyy kirjoittamaan tieteellistä asiatyyliä. Hän osaa käydä tieteellistä keskustelua sekä suunnitella työaikansa käyttöä. Hän oppii etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja tutkimuksen ongelmatilanteissa ja työskentelemään ryhmässä niiden ratkaisemiseksi. Laatimalla tutkielmastaan kypsyysnäytteen opiskelija osoittaa perehtyneensä opinnäytteensä alaan ja hallitsevansa suomen kielen taidon pystyäkseen toimimaan koulutusalansa asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Venla Kuuluvainen, Vastaava opettaja
Venla.Kuuluvainen[ät]uta.fi
Juha Koivisto, Vastaava opettaja
juha.koivisto[ät]tuni.fi
Ira Virtanen, Vastaava opettaja
ira.virtanen[ät]tuni.fi

Opetus

14.1.2016 – 12.5.2016
Seminaari 40 tuntia
Ryhmä 1 (meku ryhmä)
Ma 11.1.2016 - 9.5.2016 viikoittain klo 12-15, Päät rh. A33, ei opetusta 29.2. eikä 28.3., Lehtisalo
Ryhmä 2 (jour ryhmä)
To 14.1.2016 - 12.5.2016 viikoittain klo 10-13, Päät E113b, 31.3. Päät rh. A34, Koivisto
Ryhmä 3 (puheviestintä)
To 14.1.2016 - 12.5.2016 viikoittain klo 10-13, LINNA rh. K107, ei opetusta 11.2. eikä 24.3. (pääsiäisloma), Virtanen
Ryhmä 4 (puheviestintä)
To 14.1.2016 - 12.5.2016 viikoittain klo 13-16, päätalo D125, Kuuluvainen