x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet (syksy) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää tieteenalan empiirisen tutkimuksen perusteet, tutkimusprosessin vaiheet ja metodologisesti erilaiset tutkimustyypit. Hän ymmärtää tutkimuskysymysten, teorialähtökohdan, analyysimenetelmien ja aineiston väliset yhteydet tutkimusprosessin kulussa. Hän tietää keskeisiä aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä, ymmärtää niiden ominaispiirteitä ja osaa tehdä niitä koskevia valintoja tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Hän ymmärtää tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön pelisäännöt ja osaa noudattaa niitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Juha Koivisto, Vastaava opettaja
juha.koivisto[ät]uta.fi
Ira Virtanen (puvi), Vastaava opettaja
ira.virtanen[ät]uta.fi
Veera Kangaspunta, Opettaja
veera.kangaspunta[ät]tuni.fi

Opetus

7.9.2015 – 14.12.2015
Harjoitukset 30 tuntia
Ryhmä 1 (Koivisto)
To 10.9.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 15-17, Päät rh. A35
Ryhmä 2 (puheviestintä, Virtanen)
Ma 7.9.2015 - 14.12.2015 viikoittain klo 14-16, Linna K107
Poikkeukset:
2.11.2015 , PINNI B3109
Ryhmä 3 (jour; Kangaspunta Veera)
Ma 26.10.2015 - 2.11.2015 viikoittain klo 12-14, Päät E201, 9.11. - 23.11. Päät rh. C2, 30.11. Päät E201, , Kangaspunta Veera
Poikkeukset:
7.12.2015 , Päät E113b, 14.12. Päät rh. C2