x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA5 Viestinnän ja median tutkimussuuntauksia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on laaja-alainen käsitys mediaan, kulttuuriin ja viestintään kohdistuvan tutkimuksen kentästä ja sen kehityksestä. Hän tuntee keskeisten tutkimussuuntausten erityispiirteet tunnistaen myös niiden rajapintoja ja yhtymäkohtia. Opiskelija osaa sijoittaa tutkimukselliset suuntaukset yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin yhteyksiinsä. Hän pystyy arvioimaan eri perinteiden kytkeytymistä aikakauden taloudellisiin ja teknologisiin kehityskulkuihin.

Opettajat

Iiris Ruoho, Vastaava opettaja
iiris.ruoho[ät]tuni.fi

Opetus

7.9.2015 – 12.10.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 7.9.2015 - 12.10.2015 viikoittain klo 14-17, Päät ls. A4
Poikkeukset:
, 21.9. ja 12.10. ls. PINNI B3116

Lisätiedot