x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVKA2 Uutiskuvaus: kuvajournalismin historia ja tulevaisuus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Luentosarjalla perehdytään journalistiseen ja dokumentaristiseen valokuvaan modernin yhteiskunnan yhtenä tärkeistä vaikuttajista sekä kuvajournalismin historiallisiin vaiheisiin ja tulevaisuuteen.
Luentosarjan käytyään opiskelija tuntee eri aikakausien kuvajournalismin tärkeimpiä suuntauksia, lajityyppejä ja tekijöitä. Hän ymmärtää journalistisen valokuvan erityispiirteet ja on saanut tuntumaa kuvajournalismin eettiseen normistoon.

Opettajat

Anssi Männistö, Vastaava opettaja
anssi.a.mannisto[ät]uta.fi

Opetus

1.9.2015 – 29.10.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Männistön luennot
Ti 1.9.2015 klo 16-19, Päät ls. A3
To 10.9.2015 - 8.10.2015 viikoittain klo 16-19, Päät ls. A3
To 29.10.2015 klo 16-18, Media-aukio, Tentti/ posterinäyttely (tentti ls. A3)
Pienryhmäopetus

Lisätiedot

Luentojen aiheet:
1) Kuvausteknologioiden ja -metodien muutos
2) Kuva lehdessä
3) Sodan ja kriisien kuva
4) Valokuva vaikuttajana ja kuvan etiikka
5) Valokuvan kaupungit ja katuvalokuvaus
6) Kuvajournalismin tulevaisuus