x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVP5 Johdatus viestinnän tutkimukseen ja analyysiin, luento 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustaidot tunnistaa media- ja viestintätieteellisesti relevantteja tutkimusaiheita, ymmärtää ja analysoida erilaisin menetelmin tuotettua tietoa sekä saada välineitä tieteelliseen kirjoittamiseen. Opiskelija myös ymmärtää viestintätieteen laaja-alaisuuden ja osaa perustasolla jäsentää viestinnän ja kulttuurin tutkimuksen teoriakenttää.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy yliopiston seminaarikäytäntöihin, opiskelutapoihin ja tutkimuksen tekemisen eettisiin reunaehtoihin. Opiskelija myös omaksuu tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen perusteet. Kurssi yhdistää yksin ja yhdessä tekemistä, mahdollistaa opiskelijoiden tutustumista toisiinsa ja sitouttaa osaltaan tiedeyhteisöön. Näin kyseinen kurssi kytkeytyy myös opiskelijan henkilökohtaiseen opintojen suunnitteluun, HOPSiin.

Opettajat

Tarja Rautiainen-Keskustalo, Vastaava opettaja
tarja.rautiainen[ät]uta.fi

Opetus

Luento-opetus