x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA13 Journalismin perusteet, luennot 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Luentosarjan suoritettuaan opiskelija ymmärtää journalismin erityisyyden julkisuutta rakentavana käytäntönä ja kykenee erittelemään sille ominaisia piirteitä. Lisäksi opiskelija hahmottaa journalismin ammatillisena toimintana ja pystyy erittelemään median toimintaympäristössä, journalismissa ja toimittajan ammatissa tapahtuvia muutostrendejä.

Harjoituskurssin suorittanut opiskelija osaa uutisen, haastattelun ja mielipidejuttujen tekemisen perustaidot ideoinnista tiedonhaun kautta jutun julkaisemisen vaatimuksiin monimediaalisessa ympäristössä mukaan lukien sosiaalinen media.

Opettajat

Kari Koljonen, Vastaava opettaja
kari.koljonen[ät]tuni.fi

Opetus

4.9.2015 – 8.10.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Pe 4.9.2015 klo 12-15, Teatterimonttu
To 10.9.2015 - 8.10.2015 viikoittain klo 14-17, PINNI ls. A1081
Pe 2.10.2015 klo 13-16, D10a (muuttunut!)

Lisätiedot

Jakson suorittavat kaikki 1. vuoden JOVin opiskelijat sekä 2. vuottaan aloittavat puheviestijät (joille oma räätälöity suoritustapa IV periodissa).