x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ12 Tutkimusetiikka 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on vahvistaa yleisiä tutkijataitoja ja erityisesti syventää opiskelijan eettistä tietoisuutta tutkimuksen tekoon liittyvistä eettisistä ulottuvuuksista sekä tieteeseen liittyvistä arvovalinnoista. Samalla kurssin tavoitteena on selventää tutkijan ammatti-identiteettiä ja tutkijan vastuullista roolia yliopistossa sekä yhteiskunnassa

Aikataulu: 

Kurssi jakautuu kahteen osaan:

- Kaikille pakollisiin yhteisiin luentoihin (12 h)
- Harjoituskurssiin ryhmän mukaisesti (12 h)
yhteensä 24 tuntia

Luennot:

12.1., 19.1. ja 26.1. (huom! peruutettu 26.1. kerta) 2016 klo 12-16 (12 h), Paikkana Pinni A1081

Huom! Lisäluentokerta järjestetään 18.2.2016 klo 14-18 PinniA 1081 (aiemmin peruutetun luentokerran sijaan)


Harjoituskurssit:  
klo 10-16

1. ryhmä: 2.2. ja 9.2.2016 (12 h), Paikkana Päätalo A32
2. ryhmä: 16.2. ja 23.2.2016 (12 h), Paikkana Päätalo A32
3. ryhmä: 1.3. ja 8.3.2016 (12h), Paikkana Linna K110

Ryhmäkoko max. 20.

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden eri alojen tohtoriopiskelijoille. Lisäksi kuhunkin ryhmään on varattu kiintiön Tampereen teknillisen yliopiston tohtoriopiskelijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Yleiskuvaus: Kurssilla tutustutaan tutkimuksenteon eettisiin haasteisiin ja eettisiin periaatteisiin. Kurssilla pohditaan tutkimuksen tekemiseen, tieteen etiikkaan ja tutkijan arvovalintoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä käytännön esimerkkien avulla. Kurssi tarjoaa tilaisuuden keskustella tutkimuseettisistä kysymyksistä, joita opiskelija on jo mahdollisesti kohdannut tutkimusta tehdessään.

Sisältö:

1.     Tutkimusetiikka taitona ja eettinen normisto
2.    
Tutkimuksen aihevalintaan, rahoitukseen ja tutkimuksen tekoon liittyvät eettiset näkökannat
3.     Ohjaussuhteeseen ja tutkimusyhteisöön liittyvät eettiset kysymykset
4.     Ihmistutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset
5.     Lähdekirjallisuuteen ja tulkintaan liittyvät eettiset haasteet
6.     Tutkimuksen raportointiin ja julkaisemiseen liittyvät eettiset haasteet
7.     Tiedeyhteisössä asiantuntijana toimimiseen liittyvät eettiset haasteet
8.     Turnitin-ohjelman perustoiminnot

Kurssin suorittaminen edellyttää:
1)    Ennakkotehtävän tekemisen (1-2 sivua)
2)    Luennoille ja harjoituskurssille aktiivisen osallistumisen
3)    Alustuksen pitämisen (n. 15-20 min.) harjoituskurssilla
4)    Lopputyönä esseen kirjoittaminen (6-7 sivua)

Ennakkotehtävä: 1-2 sivun mittainen kirjoitus, aiheesta mikä sinua kiinnostaa tutkimusetiikassa? Ja minkälaisia tutkimuseettisiä haasteita olet kohdannut tutkimusta tehdessä? Mitä toivomuksia sinulla on kurssin suhteen? Ennakkotehtävä lähetetään kurssin Moodle-alueelle viimeistään 4.1.2016.

TaY:n opiskelijat --> Ilmoittautuminen NettiOpsussa 23.11.-6.12.2015. Osallistujat valitaan NettiOpsun kautta. Valintatapana on arvonta. Osallistumistieto on opiskelijan itse tarkistettava Nettiopsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset) ilmoittautumisajan päätyttyä.

TTY:n opiskelijat --> ilmoittautuminen e-lomakkeella 23.11.-6.12.2015.
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/827/lomake.html. Kirjaa lomakkeelle mihin ryhmään haet. Valintatapana on arvonta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marika Enwald, Vastaava opettaja
Marika.Enwald[ät]uta.fi

Opetus

12.1.2016 – 8.3.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Harjoitukset 12 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot