x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POHS11/POHA12 Litterär geografi 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
Swedish
Type or level of studies
Advanced studies
Course unit descriptions in the curriculum
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
School of Language, Translation and Literary Studies

General description

Romanen, men även lyriken, har alltid varit förknippade med plats och miljö på ett eller annat sätt. Särskilt påtagligt blev sambandet med den moderna storstadens tillväxt från slutet av 1800-talet,  där den nya människan och det nya livet skulle skildras.

Kursen tar sin utgångspunkt i ett antal litterära verk från oilka tidpunkter under 1900-talet och i olika genrer. Dessa grundtexter kompletteras med lyrik och sakprosatexter som utifrån andra utgångspunkter och i en annan språklig diskurs belyser storstaden och storstadslivets framväxt. Storstad i det här fallet är förstås Stockholm. Platsen kan ha olika betydelser i olika litterära verk. 

Alltifrån att vara en del i en realistisk verklighetsskildring till att vara en del i verkets meningsskapande symbolik eller rent av verkets själva huvudperson. Litteraturläsningen kombineras med en resa till Stockholm, där de litterära miljöerna studeras och ges nytt liv genom mötet mellan text och verklighet.

Teachers

Tiina Räisä, Teacher responsible
Carl-Eric Johansson, Teacher responsible

Teaching

29-Jan-2015 – 29-Apr-2015
Lectures
Thu 29-Jan-2015 at 14-17, PinniA 2089
Study Group
Independent work

Study materials

Grundtexter

Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken 1912.

Ivar Lo-Johansson, Kungsgatan 1935.

Per Anders Fogelström, Stad i världen 1968.

Jens Lapidus, Livet deluxe 2011.

Karolina Ramqvist, Alltings början 2012.

Further information

Introduktionsseminarium (januari 3x45 min.) Litteraturläsning. Studenterna arrrangerar egna diskussionsgrupper. 

Protokoll från diskussionerna.

Reseplanering. Studenterna i samråd med lärare.

Skrivande. Litteraturessäer och reportage.

Resan till Stockholm (9.-12.4.2015)

Examination

Aktivt deltagande i bearbetning av litteraturen, essäskrivande, resedokumentation.