x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Pitkittäisaineistokurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustua pitkittäisaineistojen käyttöön tutkimuksessa ja perehtyä kvantitatiivisiin menetelmiin sekä soveltaa niitä harjoitustyössä.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsittelemme erilaisia pitkittäisaineistojen avulla tutkittavia ilmiöitä, kuten työn ominaispiirteiden (työsuhteiden ja työaikojen joustot, kiire, autonomia, sosiaalinen tuki ja ikäsyrjintä) yhteyksiä myöhempään työuraan ja myöhempään elämään.

Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin ja aikaisempaan tutkimukseen sekä opiskelemme yhdessä SPSS -ohjelman käyttöä tilastollisessa pitkittäistutkimuksessa, mm. monimuuttujamenetelmiä. Kurssille osallistuminen edellyttää SPSS-perusteiden hallintaa.

Kurssi on lyhytkurssi (2 päivää, yhteensä 14 tuntia) sisältäen temaattisia luentoja pitkittäisaineistoista ja niiden analysoinnista, opetusta tilastollisista analyysimenetelmistä sekä käytännön harjoituksia SPSS-ohjelmalla. Aineistona käytämme alustavasti Tilastokeskuksen työolotutkimuksiin liitettyä rekisteriseuranta. Kurssin aineistoa ja menetelmiä voi käyttää myös kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen. Lisäksi kurssilla kartutetaan yhteiskuntatieteilijän työllistymisen kannalta tärkeää kvantitatiivisen analyysien osaamista.

Alustava aikataulu (muutokset mahdollisia)

Tiistai 17.3.

09.30–09.35 Avaus

09.35–10.50 Pitkittäisaineistot sosiaalitutkimuksessa: mahdollisuudet ja haasteet

10.50–11.30 Kurssiaineistoon tutustuminen

Kuvaileva analyysi: jakaumat, keskiarvot

Lounas

12.30–14.00 Pitkittäisaineistojen analysointi: työkaluja

Kahvitauko

14.30–16 Työn ominaispiirteet (vaatimukset ja hallinta) ja myöhempi työura

Keskiviikko 18.3.

09.30–11.00 Työajat ja myöhempi työura

Coxin regressio

Lounas

12.00–13.30 Työ-perhe-suhteet ja myöhempi elämä

Kahvitauko

14.00–15.30 Ikäsyrjintä ja myöhemmät sairauspoissaolot

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on enemmän, sosiaalitieteiden opiskelijat ovat etusijalla. Kurssivalinnat tehdään 9.3.2015 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jouko Nätti, Vastaava opettaja
jouko.natti[ät]uta.fi
tuntiopettajat, Vastaava opettaja

Opetus

17.3.2015 – 18.3.2015
Luento-opetus
Luennot ja harjoitukset 17.3.2015
Ti 17.3.2015 klo 9.30-16, PinniB ml. 40
Luennot ja harjoitukset 18.3.2015
Ke 18.3.2015 klo 9.30-15.30, Linna ml. 50

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssin suorittaminen (5 op)

  • etukäteisluettavat
  • oma harjoitustyö, jossa hyödynnetään kirjallisuutta ja tehdään pienimuotoinen harjoitustyö, pituus 5-10 sivua

Kurssin suorittamisen edellytyksiä ovat aktiivinen läsnäolo, jaetun materiaalin lukeminen ja harjoitustyö, joka voi olla osa gradusta.

Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät (tai vastaavat aineopintotasoiset taidot)