x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (Hoitotiede, kurssi jatkuu syyslukukaudella 2015) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Aineopintojen opinnäytteen ja seminaarin suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, jossa osaa soveltaa systemaattisen kirjallisuushaun periaatteita. Lisäksi opiskelija kykenee aikaisemman tutkimustiedon analysoinnin pohjalta tuottamaan kirjallisuuskatsauksen. Opiskelija osaa oikeakielisen kirjallisen esitystavan ja tieteellisen suullisen esityksen. Opiskelija pystyy antamaan ja hyödyntämään palautetta. Kypsyysnäytteessä opiskelija osaa ilmaista perehtyneisyytensä opinnäytteensä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anna Liisa Aho, Vastaava opettaja
annaliisa.aho[ät]tuni.fi
Päivi Åstedt-Kurki, Opettaja
paivi.astedt-kurki[ät]tuni.fi
Jutta Pulkki, Opettaja
jutta.pulkki[ät]tuni.fi
Meeri Koivula, Opettaja
meeri.koivula[ät]tuni.fi

Opetus

9.3.2015 – 11.12.2015
Luento-opetus
Hoitotieteen alkuinfo
Ti 10.3.2015 klo 10-12, ls A210-211
Seminaari
I seminaari, aiheseminaari
To 9.4.2015 klo 12-16, A312 Aho, A208 Pulkki, B241 Åstedt-K, C333 Koivula
II seminaari
Ke 6.5.2015 klo 12-16, C119 Aho, A208 Pulkki, C333 Åstedt-K, B341 Koivula
III seminaari
Ke 16.9.2015 klo 12-16
IV seminaari
Ke 21.10.2015 klo 12-16
KANDIKONFERENSSI
Ma 9.11.2015 klo 9-16
Ti 10.11.2015 klo 9-16
KYPSYYSKOE
Ma 16.11.2015 klo 12-16, ls A210-211

Lisätiedot

Kurssi alkaa keväällä 2015 hoitotieteen opiskelijoille.

Opintojaksoon sisältyy TERY4 Tiedonhankintaitojen osat:

3. Systemaattinen tiedonhankinta 4 h
- suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi, systemaattinen tiedonhankinta, hakutekniikat ja -strategiat, tiedonhankinnan ja hakujen arviointi
4. Viitteiden hallinta 2 h
- Refworks-viitteidenhallintaohjelman perusteet

Systemaattinen tiedonhankinta/kandivaihe

ryhmät: 17.3., 19.3., 24.3., 27.3. klo 9.15-12.15, LISÄTTY ryhmä 1.4.

Valitse yksi ryhmä

Kurssilla käytetään Moodle-aluetta

Ilmoittautumislomake ryhmiin, ennakkotehtävät ja muut materiaalit löytyvät alueelta: Moodle Systemaattinen tiedonhankinta HT kevät 2015. Huom Kurssialueelle rekisteröityessäsi tarvitset avainta, joka on HTsysth15 (avainta tarvitset vain ensimmäisellä kerralla kirjautuessasi)

Refworks-viitteidenhallintaohjelma

 ryhmät 17.3. ja 19.3. klo 13.00-14.30, 25.3. klo 9.30-11.00, 27.3. klo 12.45-14.15, LISÄTTY ryhmä 1.4.

Ilmoittautumislomake ryhmiin ja ennakkotehtävä löytyvät alueelta Moodle Refworks HT kevät 2015. Huom, Kurssialueelle rekisteröitymiseen tarvitset avainta, joka on HTRW15 (avainta tarvitset vain ensimmäisellä kerralla kirjautuessasi)