x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA15 Luova kaupunkikehittäminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso creative city, luova kaupunki

Osaamistavoitteet

Opintojakso jäsentää luovan kaupungin kehittämisideaa ja valmentaa osallistujia tuottamaan kaupunkien taloudellista ja sosiaalista kehitystä edistäviä luovia ratkaisuja. Jakson suorittaneet ymmärtävät luovan kaupunkikehittämisen problematiikkaa ja siihen liittyviä teoreettisia lähtökohtia, pystyvät jäsentämään kyseistä ilmiökenttää ja tuntevat alan peruskäsitteet. Lisäksi opiskelija perehtyy luovuuden strategiseen hyödyntämiseen kaupunkikehittämisessä, luovuustekniikoiden käyttöön ja yhdyskuntien kehittämispotentiaalin hyödyntämismahdollisuuksiin.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla paneudutaan luovan kaupunkikehittämisen teoriaan ja käytäntöön. Jakson keskiössä ovat luovan kaupungin idean tarjoamat mahdollisuudet edistää yhdyskunnan kehityspotentiaalin hyödyntämistä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

20.11.2015 alkaen
Huom. pakollinen edeltävä opintojakso: HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen

Opettajat

Ari-Veikko Anttiroiko, Vastaava opettaja
kuaran[ät]uta.fi

Opetus

20.1.2016 – 24.2.2016
Luento-opetus 15 tuntia
HALKAA15 luento
Ke 20.1.2016 - 24.2.2016 viikoittain klo 9.15-11.45, Päätalo ls. A3
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Seminaari 6 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tenttimenestys (60%), ryhmätyön laatu (30%) sekä yleinen aktiivisuus luennolla (10%).

Oppimateriaalit

Tenttiä tukevasta oheismateriaalista ilmoitetaan Moodlessa ja luennolla.