x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS22 Kansainvälisten suhteiden kirjallinen harjoitus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kansainvälisten suhteiden tieteenalan erityismenetelmiin. Esseen tavoitteena on syventää tieteenalalle ominaisten tutkimusmenetelmien hallintaa. Tutkimusessee painottuu tiedon kriteerien arviointiin valituissa kansainvälisen politiikan tutkimustraditioon kuuluvissa erityismenetelmissä ja sen merkitystä tutkimusmenetelmän valintaan ja tutkimuksen toteuttamisen tapoihin. Esseen yksityiskohdista opiskelija sopii vastaavaan opettajan kanssa menetelmäharjoituskurssin yhteydessä. Esseen voi myös tehdä 10 op laajuisena, jolloin se korvaa menetelmäharjoituskurssin.

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan itsenäisenä kirjallisena harjoituksena. Osallistujat tuottavat tutkimuspaperin.

Tutkimuspaperin tavoite on osoittaa perehtyneisyys kansainvälisten suhteiden menetelmiin ja niiden hallinta, tiedon kriteerien arviointi valituissa menetelmissä ja valittujen menetelmien toteutuksen arviointi.

Tutkimuspaperissa käsitellään kolmea eri menetelmää ja esimerkkejä kustakin menetelmästä ja sen käytöstä jossakin julkaistussa kansainvälisten suhteiden alan tutkimuksessa. Valitut menetelmät ja niiden käytännön esimerkit esitellään yksitellen. Sen jälkeen menetelmät ja esimerkit analysoidaan tiedon kriteerien ja käytännön toteutuksen kautta.

Tarkemmat ohjeet:
POLKVS22 Methods Written exercise.pdf

Opettajat

Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
hannes.peltonen[ät]uta.fi

Opetus

1.9.2014 – 15.5.2015

Arviointi

Numerolla 1-5.