x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKSUVAL2 Kohti gradua 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli/LANCE
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa

• mieltää tutkielmanteon kirjoittamisprosessina
• soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita omaan tutkielmatekstiinsä
• argumentoida tarkoituksenmukaisesti
• käsitellä oman tutkimusaiheensa kannalta relevanttia eri lähteistä peräisin olevaa tietoa ja käyttää sitä omassa tekstissään
• muokata tutkielmatekstiään saamansa palautteen mukaisesti
• arvioida omaansa ja muiden kirjoittamaa tieteellistä tekstiä
• soveltaa kielenkäytön normeja ja viimeistellä tutkielmatekstinsä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Auli Kulkki-Nieminen, Vastaava opettaja

Opetus

30.10.2014 – 29.1.2015
Pienryhmäopetus 26 tuntia
ryhmä 1
To 30.10.2014 klo 14-16, PinniB0039, Aloitustapaaminen,muut tapaamiskerrat sovitaan erikseen
Itsenäinen työskentely 28 tuntia