x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOS43 Palveluliiketoiminnan ansaintamallit ja arvoverkot - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tunnistaa ja arvioida arvonmuodostuksen perusteita palveluliiketoiminnassa. Hän ymmärtää verkostojen toiminnan palveluliiketoiminnan arvonluomisessa. Hän osaa kriittisesti analysoida palvelu- ja ratkaisuperustaisen liiketoiminnan ansaintalogiikoita yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa.

Opettajat

Ritva Höykinpuro, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2015 – 13.3.2015
Luento-opetus 15 tuntia

Arviointiperusteet

Case-harjoitus ja tentti