x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MVKS48 Erikoisalojen käännösviestinnän erityiskysymyksiä: EU-tekstien kääntäminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee Euroopan unionia ja sen toimintaa koskevan keskeisen käsitteistön ja tiedonlähteet. Hän tuntee keskeisimpien EU-asiakirjojen rakenteen ja kielen ominaispiirteet.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu luennoista ja opettajan kanssa sovittavasta kirjallisuudesta sekä harjoitustehtävistä. Tehtävät harjoitustyypit: EU-asiakirjojen eri kieliversioiden analyysitehtäviä, pari- tai ryhmätyö itseä kiinnostavasta asiakirjatyypistä sekä käännöstehtäviä opiskelijan omilla työkielillä.

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen.

Arvostelu. Hyväksytty / hylätty.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Päivi Stöckell, Vastaava opettaja

Opetus

31.10.2014 – 19.12.2014
Luento-opetus
Pe 31.10.2014 - 19.12.2014 viikoittain klo 9-12, Pinni B 3117