x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALTTS11 TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä tiedonalan keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt sekä hyödyntää niiden tuottamaan materiaalia tulevaisuustyöskentelyssä. Suoritettuaan harjoitustyön hyväksytysti opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamisessa ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen E-lomakkeen kautta:

E-lomake seuraavassa osoitteessa:
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/10357/lomake.html

Opettajat

Jari Kolehmainen, Vastaava opettaja
jari.kolehmainen[ät]uta.fi
Markus Pöllänen, Vastaava opettaja
markus.pollanen[ät]tut.fi

Opetus

4.9.2014 – 16.10.2014
Luento-opetus 21 tuntia
Lähiopetus
To 4.9.2014 - 16.10.2014 viikoittain klo 12.15-15.00, TTY:n kampus Hervannassa, Festia-talo, sali FC112, Huom! Opetus TTY:n kampuksella Hervannassa
Ryhmätyöskentely 85 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 30 tuntia Verkossa
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.