x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLYEP11 Suomen energiapolitiikka (avoin yliopisto, kirjatentti) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomen energiapolitiikan historiallisesta kehityksestä, energiapolitiikkaan kohdistuvan julkisen ohjauksen muutoksista, energiapoliittisesta vallankäytöstä ja kansalaisten roolista energiapolitiikassa. Opiskelija on perehtynyt lisäksi energiapolitiikan päätöksentekoprosesseihin ja vuorovaikutusverkostoihin sekä niihin vaikuttavien toimijoihin kuten Euroopan unionin, poliittisten päätöksentekijöiden, viranomaisten, tutkimuslaitosten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen rooliin. Erityisen huomion kohteena on ydinvoima, jolla on keskeinen rooli Suomen energiapoliittisessa keskustelussa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään energiapoliittista vallankäyttöä, asiantuntijavaltaa ja suomalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa energiapolitiikkaan sekä kansalaisina edustuksellisen demokratian ja kansalaisjärjestöjen kautta että kuluttajina omien kulutusvalintojensa pohjalta. Opiskelija kykenee myös analysoimaan ajankohtaista energiapoliittista keskustelua laajemmasta politiikan tutkimuksen näkökulmasta.

Sisältö
Suomen energiapolitiikan kehitys; valtion, yritysten ja muiden toimijoiden vaikutusvalta energiapolitiikassa; kansalaisten rooli energiapolitiikassa; ydinvoima; energiapoliittinen keskustelu

Yleiskuvaus

Suoritustapa: kirjallisuustenttinä sähköisessä tentissä (ks. kirjallisuus kohdasta Oppimateriaalit) opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Huom! Itsenäisesti suoritettavaa kirjallisuustenttiä varten annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumispäivästä lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusinnat) on suoritettava.
Huom! Tentti löytyy sähköisessä tenttijärjestelmässä koodilla ja nimellä: [JKKYEP11] Suomen energiapolitiikka.

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille.

Opettajat

kirjallisuustentin vastaanottaja: Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kojo, Matti & Litmanen, Tapio (toim.) 2009, The Renewal of Nuclear Power in Finland. Palgrave Macmillan (3 op).

Ruostetsaari, Ilkka (2010), Energiavalta. Eliitti ja kansalaiset muuttuvilla energiamarkkinoilla. Tampere University Press 2010 (2 op).

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN POLYEP11 OPINTOJAKSOLLE:
alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "POLYEP11 Suomen energiapolitiikka" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.
Kirjatenttiä suorittamaan voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 opiskelijaa).
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti 040-190 1820; Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen 050-4627352. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi