x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA41 Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen (avoin yliopisto, kirjatentti, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy jäsentämään ja ymmärtämään poliittisen osallistumisen eri muotoja perinteisestä vaaliosallistumisesta uudempiin osallistumisen ja vaikuttamisen muotoihin. Opiskelija tuntee eri osallistumismuotojen yhteiskunnallisen merkityksen Suomessa ja muissa demokratioissa sekä pystyy arvioimaan poliittisen osallistumisen kohtaamia ajankohtaisia haasteita. Opiskelija omaa lisäksi vahvat perustiedot eri vaalijärjestelmistä ja puolueista sekä puoluejärjestelmistä.

Sisältö
Vaalit ja vaalijärjestelmät; äänestäminen; puolueet; Suomen puoluejärjestelmä; kansalaisyhteiskunta; poliittisen osallistumisen ja vaikuttamisen eri muodot; poliittisen osallistumisen muutos.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana syksyllä 2014 tai keväällä 2015. Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille.

Opettajat

kirjallisuustentin vastaanottaja: Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Reynolds ym., Electoral System Design. IDEA 2005 (3 op).

Paloheimo - Raunio (toim.), Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. WSOY 2008 (2 op) tai
Suomalaiset osallistujina.
Oikeusministeriön julkaisu 2009:5 (2 op) tai
Rosanvallon,
Vastademokratia. Vastapaino 2008 (2 op) tai
Evans,
Voters and Voting. Sage 2003 (2 op).

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle POLVOA41
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

- kirjatenttisuoritustapaan alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Huom! Hakulomakkeessa kohta "POLVOA41 Puolueet, vaalit ja..., kirjatentti". Kirjatenttivaihtoehtoon voi ilmoittautua koko lukuvuoden.

Linkki hakulomakkeeseen päivitetään hakuajan alkaessa.
Opintojakson nimi ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi) huomioiden. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820
Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen littyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@utafi, 050-462 7352