x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA31 Kansainvälinen yhteisö, (avoin yliopisto, kirjatentti) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee maailmanpolitiikan keskeiset rakenteet, instituutiot sekä niiden kehityksen ja muutoksen. Hän myös tuntee aihetta sivuavia kansainvälisen politiikan teoreettisia keskusteluja.

Sisältö
Maailmanpolitiikka, rakenteet, instituutiot, kehitys, muutos, kansainvälisen politiikan teoriat.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Suoritustapa 1: Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana (syksyllä 2014 tai keväällä 2015).
Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi

Opintojakso on osa kansainvälisen politiikan valinnaisten opintojen moduulia POLKVA30 Maailmanpolitiikka

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille.

Opettajat

kirjatentin vastaanottaja: Helle Palu, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

KarnsMingst, International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance. Lynne Rienner 2010. (3 op) (ei saatavilla e-aineistona)

Buzan, From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalization. Cambridge University Press 2004 (e-aineisto) (2 op).

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle POLKVA31
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen - kirjatenttivaihtoehtoon alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.Huom! Hakulomakkeella kohta "POLKVA31 Kansainvälinen yhteisö, kirjatentti". -Ilmoittautua voi koko lukuvuoden ajan -

Linkki hakulomakkeeseen päivitetään hakuajan alkaessa.

Opintojakson nimi ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi) huomioiden. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820
Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352