x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKSUYHT2 Puheviestinnän perusteet/ Viestintärohkeuden ryhmä 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli/LANCE
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

- tuntee puheviestintään liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä ja osaa soveltaa niitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan viestijänä sekä osaa realistisesti arvioida vuorovaikutusosaamistaan ja haluaa kehittää sitä
- osaa havainnoida ja kuunnella aktiivisesti ja analyyttisesti
- osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta
- osaa valmistautua erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti eli esimerkiksi jäsentää, havainnollistaa, kohdentaa ja argumentoida viestinsä eri kuuntelijoille
- tuntee ryhmän toiminnan periaatteet, osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa ja osaa arvioida omaa sekä koko ryhmän toimintaa
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen ja vuorovaikutussuhteiden merkityksen opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta
- ymmärtää ja osaa ottaa huomioon viestinnän eettiset näkökulmat

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ryhmiin e-lomakkeella tältä sivulta 11.8.-28.8.2014. Opiskelijat valitaan ryhmiin lomakkeen tietojen perusteella ja kokonaisopintopistemäärän perusteella. Valinnan tulokset ilmoitetaan s-postitse viikolla 36.

Opettajat

Piia Jokiranta, Vastaava opettaja

Opetus

9.9.2014 – 18.11.2014
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Rymä1
Ti 9.9.2014 - 18.11.2014 viikoittain klo 9-12, Luentolsali C5
Itsenäinen työskentely 28 tuntia

Lisätiedot

Kurssi vastaa tutkintohin kuuluvaa puheviestinnän kurssia.Tämä ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti niille jotka eivät ole uskaltautuneet muille suullisen viestinnän kursseille. Lisätietoa Kielikeskuksen sivuilta.