x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, Hoitotiede (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Aineopintojen opinnäytteen ja seminaarin suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, jossa osaa soveltaa systemaattisen kirjallisuushaun periaatteita. Lisäksi opiskelija kykenee aikaisemman tutkimustiedon analysoinnin pohjalta tuottamaan kirjallisuuskatsauksen. Opiskelija osaa oikeakielisen kirjallisen esitystavan ja tieteellisen suullisen esityksen. Opiskelija pystyy antamaan ja hyödyntämään palautetta. Kypsyysnäytteessä opiskelija osaa ilmaista perehtyneisyytensä opinnäytteensä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Seminaari järjestetään hoitotieteeseen suuntautuville

Yleiskuvaus

Syksy 2014 - Kevät 2015 Seinäjoella

Katso tästä kurssin opetusajat

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anja Rantanen, Vastaava opettaja

Opetus

24.10.2014 – 14.3.2015
Luento-opetus
Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät ja Tiedon hankinta ja soveltaminen hoitotieteessä.

Aineopintojen loppuvaiheessa.

Haku opintoihin on 1.8.2014 - 25.8.2014 NettiOpsun kurssi-ilmoittautumisen kautta. 

Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, voidaan kurssille ottaa Pohjanmaan maakunnissa asuvia tutkinto-opiskelijoita.

Opiskelijavalinta tehdään hakuajan päätyttyä hakijoiden aikaisempien hoitotieteen perusteella ja siitä ilmoitetaan hakijoille viimeistään viikon 39 aikana.