x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA5 Teoria perhehoitotieteessä (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää käsitteiden ja teorian välisen suhteen. Opiskelija osaa määritellä teorian merkityksen perhehoitotieteessä. Opiskelija osaa kuvata teorian kehittämisen menetelmät perhehoitotieteessä pääpiirteissään. Opiskelija tunnistaa perhehoitotieteellisen teorian arvioinnin kriteerit ja osaa hyödyntää niitä teorian arvioinnissa. Opiskelija osaa hyödyntää perhehoitotieteellisiä teorioita hoitotyössä, sen johtamisessa ja koulutuksessa.

Sisältö: Teorian merkitys perhehoitotieteessä. Perhehoitotieteen keskeisiä käsitteitä. Käsitteiden kehittäminen ja teoria. Induktiivinen, deduktiivinen ja abduktiivinen teorian kehittäminen. Perhehoitotieteellisen teorian arviointi ja hyödyntäminen.

Yleiskuvaus

Vaadittavat opintosuoritukset: Luennot ja aktiivinen osallistuminen seminaareihin. Kirjallinen oppimistehtävä perhehoitotieteellisten teorioiden hyödyntämisestä (pienryhmissä).

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2015 Seinäjoella

Linkki opetusaikoihin- ja paikkoihin

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mira Palonen, Vastaava opettaja

Opetus

2.3.2015 – 9.4.2015
Luento-opetus
Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet: Arvioidaan kirjallinen oppimistehtävä.

Oppimateriaalit

Lauri S & Kyngäs H. 2005. Hoitotieteen teorian kehittäminen. WSOY.

Ajankohtaiset tieteelliset julkaisut.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov).

Ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa 20.11.14-31.1.15

Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, voidaan kurssille ottaa tutkinto-opiskelijoita.