x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA4 Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja toimintaympäristöt elämänkaaren eri vaiheissa
- osaa arvioida ja hyödyntää hankkimaansa tietoa terveyden edistämisessä
- kykenee tuottamaan tieteelliseen tietoon perustuvan suullisen esityksen valitsemastaan terveyden edistämisen teemasta hoitotyön ja hoitotieteen näkökulmasta

Yleiskuvaus

Katso tarkemmat tiedot kohdasta "Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa"

Katso tästä kurssin opetusajat

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mira Palonen, Vastaava opettaja

Opetus

27.11.2014 – 15.1.2015
Luento-opetus
Seminaari

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov). Lisäksi vaaditaan opintojakson TERA3 Terveyden edistämisen perusteet -jakson suoritusta.  Jos sinulla ei ole suoritettuna opintojaksoa TERA3, kysy lisätietoja jakson suorittamisesta, ulla.lassila(at)uta.fi  

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat TERA4 -jaksoon vain NettiOpsun kurssi-ilmoittautumisen kautta.

Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, kurssille otetaan tutkinto-opiskelijoita.