x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETS01 Algorithms 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
English
Type or level of studies
Advanced studies
Course unit descriptions in the curriculum
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
School of Information Sciences

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee erilaiset algoritmityypit ja menetelmät niiden analysoimiseen
- osaa määrittää tavanomaisten algoritmien asymptoottiset resurssivaatimukset
- osaa soveltaa algoritmien suunnittelumenetelmiä
- tuntee algoritmitutkimuksen peruskäsitteet ja tavallisimmat sovellukset.

After completing the course the student is expected to
- know different types of algorithms and methods for evaluating them
- be able to determine the asymptotic resource bounds for common algorithms
- be able to apply algorithm design methods
- know the basics of algorithmics research and its common applications

Teachers

Heikki Hyyrö, Teacher responsible

Homepage URL

Teaching

Lectures 52 hours
Mon 12-Jan-2015 - 2-Mar-2015 weekly at 14-16, Pinni B1084
Tue 13-Jan-2015 - 3-Mar-2015 weekly at 14-16, Pinni B1084
Exercises 26 hours
Fri 23-Jan-2015 - 13-Mar-2015 weekly at 14-16, Pinni B