x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POHS16 Medier och kommunikation 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
Swedish
Type or level of studies
Advanced studies
Course unit descriptions in the curriculum
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

–tuntee mediakentän keskeiset toimijat ja kehitysnäkymät, perinteisen ja sosiaalisen median sekä mainosviestinnän viestintäkulttuurien yhtäläisyydet ja erot
–ymmärtää journalistiikan yhteiskunnallisen tehtävän
–tuntee Pohjoismaisen public service- medioiden historiallisen kehityksen ja erityisaseman
–osaa analysoida mediatekstejä ja mediakieltä sekä eri toimijoiden viestintästrategioita; arvioida mediasisältöjen tuottamia valtasuhteita, kategorioita, ja stereotypioita
–tuntee käsitteet multimodaalisuus; tekninen konvergenssi; intertekstuaalisuus sekä media kulttuurina ja rituaalina
–tuntee mm. käsitteet medioitu sekä medialisoitu yhteiskunta ja kulttuuri

General description

Kurssin sisältö: Public service- media, mediaviestinnän muuttuvat tehtävät ja erityispiirteet, medialisoitu yhteiskunta ja kulttuuri, median rituaalit, media-analyysin keskeisiä menetelmiä  

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Tiina Räisä, Teacher responsible

Teaching

8-Jan-2015 – 23-Apr-2015
Lectures
Mon 12-Jan-2015 - 27-Apr-2015 weekly at 12-14, PinniA 2089