x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETS06 Logiikkaohjelmointi 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• kykenee määrittelemään ohjelmia logiikkaohjelmointiparadigmalla
• osaa soveltaa logiikkaohjelmointitekniikoita
• osaa konstruoida vaativia logiikkaohjelmia päälogiikkaohjelmointikieli Prologilla
• kykenee ohjelmoinnissaan ottamaan huomioon prosessoinnin tehokkuuteen ja tilantarpeeseen vaikuttavat tekijät
• osaa logiikkaohjelmoinnin yhteydessä soveltaa yleisiä hyviä ohjelmointiperiaatteita kuten modulaarisuutta, ylläpidettävyyttä ja uudelleenkäytettävyyttä.

Opettajat

Timo Niemi, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

9.1.2015 – 30.4.2015
Luento-opetus 41 tuntia
Pe 9.1.2015 - 10.4.2015 viikoittain klo 9-10, Aloitus 9.1. Pinni B4113, muut Pinni B4117, Ei luentoa 3.4.
Ti 13.1.2015 - 14.4.2015 viikoittain klo 12-14, Paavo Koli -sali, Ei luentoa 7.4.2015
Harjoitukset 24 tuntia
Pe 9.1.2015 - 10.4.2015 viikoittain klo 10-12, Aloitus 9.1. Pinni B4113, muut Pinni B4117