x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA41 Turvallisuustutkimus ja turvallisuusongelmat kansainvälisissä suhteissa 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijat tuntevat kansainvälisen turvallisuustutkimuksen (International Security Studies, ISS) kehityksen pääpiirteet sekä keskeiset teoreettiset lähestymistavat. Opiskelijat saavat kurssilta valmiuksia ajankohtaisten poliittisten ongelmien ja historiallisten esimerkkien analysointiin turvallisuustutkimuksen lähestymistapojen näkökulmasta.

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan kansainvälisen turvallisuustutkimuksen kehitykseen ja perinteeseen kylmän sodan aikana. Kansainvälisen politiikan turvallisuuskeskustelun kehitystä tarkastellaan erityisesti strategian tutkimuksen ja rauhantutkimuksen perinteiden näkökulmista.  Kurssilla perehdytään myös turvallisuuskäsityksen laajenemiseen ja syvenemiseen 1980-luvulta lähtien tutustumalla seuraaviin kansainvälisen turvallisuustutkimuksen lähestymistapoihin ja näkökulmiin: Kööpenhaminan koulukunta, rauhantutkimuksen suhde turvallisuustutkimukseen, kriittinen turvallisuustutkimus, inhimillinen turvallisuus teoriassa ja käytännössä, feministiset näkökulmat kansainväliseen turvallisuuteen jne. 

Lisäksi kurssilla pyritään tutustumaan käytännön turvallisuusongelmiin tutkimuksen näkökulmasta. Näitä ovat esimerkiksi: epävarmuus kansainvälisissä suhteissa, turvallisuusdilemmat; terrorismi ja vastaterrorismi; etniset konfliktit ja uudet sodat; ydinasevarustelu ja ydinasestrategioiden evoluutio; kyberturvallisuus; energiaturvallisuus ja luonnonvarat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille tulee ilmoittautua etukäteen ja sinne otetaan kurssin suorittamiseen sisältyvästä pienryhmätyöskentelystä johtuen enintään 48 opiskelijaa. Etusijalla ovat kansainvälisen politiikan sekä politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat. Kurssille pääsevät valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja jos paikkoja jää, pääsevät kurssille myös muiden pääaineiden ja tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

Kurssille osallistumiseksi opiskelijoilta edellytetään aikaisempina opintoina jaksoa POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi.

Ilmoittautuminen 15.9.-3.10.2014 NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tapio Juntunen, Vastaava opettaja
tapio.juntunen[ät]uta.fi

Opetus

28.10.2014 – 16.12.2014
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 28.10.2014 - 16.12.2014 viikoittain klo 9-12, Linna K113
Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kurssin oheismateriaali jaetaan kurssin yhteydessä sekä kootaan kurssin moodle-alustalle  Halutessaan opiskelijat voivat käyttää kurssin oheislukemistona teosta Buzan  Hansen, The Evolution of International Security Studies. Cambridge University Press 2009. (2 op) (saatavilla e-aineistona)