x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATMAA14 Kuluttajakäyttäytyminen (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee ja osaa hallita laajasti kuluttajan päätöksentekoa ja kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö
Kurssilla perehdytään prosesseihin, joiden avulla yksilöt ja ryhmät valitsevat, ostavat, käyttävät ja hävittävät tuotteita ja palveluja. Näitä prosesseja tarkastellaan erityisesti psykologisesta, sosiologisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmissä (päiväopetus).
Luento- ja harjoitusopetus 20 t. Tentti luennoista ja kirjallisuudesta.
Opetusajankohdat ja paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Pakolliset edeltävät opinnot: KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään TO 9.10.14. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Markkinoinnin lehtori, Vastaava opettaja

Opetus

29.10.2014 – 10.12.2014

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Solomon, Michael R., Bamossy, Gary, Askegaard, Soren & Hogg, Margaret K.: Consumer Behaviour, A European Perspective, Prentice Hall/Financial Times, 2010.
2. Artikkeleita ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KATMAA14
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen
alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "KATMAA14 Kuluttajakäyttäytyminen" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2014

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (10 opiskelijaa/opintojakso) pakolliset vaadittavat edeltävät opinnot (KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi) huomioiden.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352