x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRA14 Liikeriskit (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää liikeriskien ominaisuudet, ilmenemismuodot sekä syntymekanismit. Opiskelija saa valmiuksia liikeriskien kartoittamiseen, analysointiin ja raportointiin. Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen riskienhallinnan käsitteen ja merkityksen yritysten riskienhallinnassa sekä eri toimialojen asettamat vaatimukset riskienhallintaprosessin toteuttamisessa. Opiskelija oppii analysoimaan yritysten toimintaa riskienhallinnan näkökulmasta.

Sisältö
-Liikeriskien käsite
-Liikeriskikartan laatiminen, liikeriskien useat ilmenemismuodot ja syntymekanismit
-Liikeriskien ja vahinkoriskien välinen yhteys ja kokonaisuus
-Eri toimialojen ja erilaisten yritysten asettamat vaatimukset liikeriskien hallinnassa
-Yrityksen sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön analysointi
-Sidosryhmä- ja verkostoriskit
-Liikeriskien hallintakeinot
-Jatkuvuussuunnittelu

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).
Luennot (12 t); harjoitukset (9 t)
Tentti: Kirjallisuus ja luennot (60% arvosanasta)
Case-harjoitus (40% arvosanasta)


Edeltävät opinnot: pakolliset edeltävät opinnot KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen 5 op


Opetusajat ja -paikat
päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 4.3.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Aarno Ahteensivu, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 12 tuntia
Harjoitukset 9 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Iivari Mika & Laaksonen Mika: Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelu ja ICT-varautuminen, 2009 Tietosanoma

M.Ilmonen, J.Kallio, J.Koskinen, M.Rajamäki: Johda riskejä - käytännön opas yrityksen riskienhallintaan, 2010 Tammi

KV- ja asintuntija-artikkelit

Lisätiedot

AVOMEN YLIOPISTON OPISKELIJAT ILMOITTAUTUMINEN KATVRA14 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 19.2.2015 klo 10.00 hakulomakkeella
  • Hakulomakkeella kohta "KATVRA14 Liikeriskit"
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 paikkaa).
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa


***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352