x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRA13 Sosiaalisten riskien hallinta (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan, millaisia sosiaalisia riskejä on yhteiskunnassa ja millainen niiden merkitys on eri toimijoiden (yksilöt, yritykset ym.) näkökulmasta. Opiskelija hahmottaa, millä tavalla sosiaalisia riskejä voidaan hallita ja erityisesti miten ja millaisiin riskeihin voidaan varautua lakisääteisillä vakuutusjärjestelmillä. Opiskelija ymmärtää keskeiset piirteet lakisääteisistä vakuutusjärjestelmistä ja niiden merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa. Opiskelijalle muodostuu yleiskuva sosiaalisten riskien vaikutuksesta taloudelliseen toimeentuloon ja millä tavalla taloudellisesta toimeentuloa voidaan turvata vakuutusjärjestelmillä. Sosiaalisia riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan esimerkiksi taloudellisesta, oikeudellisesta, sosiaalisesta ja poliittisesta näkökulmasta.

Sisältö
-Sosiaaliset riskit (esim. ikääntyminen, työttömyys, työkyvyttömyys, tapaturma, kuolema) yhteiskunnassa ja niiden merkitys
-Sosiaalisten riskien hallintakeinot, lakisääteisten vakuutusjärjestelmien keinot
-Keskeiset piirteet lakisääteisistä vakuutusjärjestelmistä
-Lakisääteisten vakuutusjärjestelmien merkitys yhteiskunnassa ja kansantaloudessa
-Sosiaalisten riskien vaikutukset taloudelliseen toimeentuloon
-Taloudellisen toimeentulon turvaaminen vakuutusjärjestelmillä
-Sosiaalisten riskien aiheuttamat kustannukset yhteiskunnassa
-Rahoitustavat ja niiden merkitys

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).
Luennot (18 t); harjoitukset (3 t)
Tentti luennoista ja kirjallisuudesta
Harjoitukset: pienimuotoisia harjoitustöitä, joilla voi korvata osan tenttikirjallisuudesta.


Edeltävät opinnot:
pakolliset edeltävät opinnot KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen 5 op


Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 11.3.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Pauliina Havakka, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 18 tuntia
Harjoitukset 3 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Havakka, P. - Niemelä, M. - Uusitalo, H. (toim.): Sosiaalivakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2012 tai uudempi.

2. Hellsten, K. - Helne, T. (toim.): Vakuuttava sosiaalivakuutus? Kela. 2004 tai uudempi.

3. Barr, N.: Economics of the Welfare State. Oxford University Press. 2004 tai 2012.

4. Lisäksi luennoilla ilmoitettu materiaali.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN KATVRA13 OPINTOJAKSOLLE

  • Alkaa to 19.2.2015 klo 10.00 hakulomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "KATVRA13 Sosiaalisten riskien hallinta"
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 paikkaa).
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa


***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352