x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRA12 Riskienhallinta (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu riskienhallinnan merkityksen laajasti yhteiskunnan ja kansantalouden näkökulmasta. Opiskelija hahmottaa erilaisten riskien ominaisuudet sekä syntymekanismit ja riskienhallinnan merkityksen yksilöiden, yritysten ja julkisyhteisöjen kannalta. Opiskelija oppii riskienhallinnan peruskäsitteet sekä riskienhallinnan prosessina ja siihen liittyvät perusstrategiat ja keinovalikoimat.

Sisältö
-Riskienhallinnan eri muodot; lakisääteisyys / vapaaehtoisuus, viranomaisten rooli, keskeiset lait kuten: työturvallisuuslaki, pelastuslaki, huoltovarmuuslaki sekä lakisääteiset vakuutusjärjestelmät
-Kriiseihin varautuminen: yhteiskunnan infrastruktuuri, luonnonkatastrofit, ympäristöriskit
-Riskien kontrollointi ja rahoitus

Yleiskuvaus

Luennot (15 t); tentti luennoista ja kirjallisuudesta

Opetusajat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.
Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).

Pakollinen edeltävä opintojakso: KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen 5op.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 19.12.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Aarno Ahteensivu, Vastaava opettaja

Opetus

15.1.2015 – 12.2.2015
Luento-opetus 15 tuntia
Luennot
To 15.1.2015 - 12.2.2015 viikoittain klo 10-13

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Leppänen Juha: Yritysturvallisuus käytännössä, 2006

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (Valtioneuvoston periaatepäätös)

Pelastuslaki, huoltovarmuuslaki, työturvallisuuslaki

Ajankohtaisartikkelit ja kansainväliset artikkelit

Lisätiedot

AVOMEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN ILMOITTAUTUMINEN KATVRA12 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "KATVRA12 Riskienhallinta"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 19.12.2014!
  • Pakollinen edeltävä opinto: KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen 5op
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 paikkaa).


***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352