x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS40 Kansainvälisen politiikan työseminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on edelleen kehittänyt valmiuksiaan käydä edistynyttä tieteellistä keskustelua vähintään yhden erikoistumisalueen osalta mutta tuntee myös muiden erikoistumisalojen ongelmanasetteluja ja lähestymistapoja. Hän on saanut ajantasaisen kuvan alan viimeaikaisesta ja tekeillä olevasta tutkimuksesta ja tutkimusta tekevistä tahoista. Edeltävien opintojaksojen sekä tämän opintojakson seminaariesitysten ja artikkelijulkaisujen pohjalta opiskelija osaa rakentaa omaa tutkimustyötään tukevan kirjallisuuskatsauksen.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu kolmesta osin päällekkäisestä jaksosta, jotka ovat opintosuunnan painopistealueiden mukaisia: maailmanpolitiikka (I-periodi), Eurooppa-tutkimus (II-periodi)ja rauhan- ja konfliktintutkimus (III-periodi). Opiskelija suorittaa oman suuntaumisensa mukaisen aloitusluennon lisäksi tämän painopistealueen muut kokoontumiskerrat (5), ja käy lisäksi muilta alueilta vähintään 5 kertaa sekä 5 vapaavalintaista seminaarikertaa, jotka voivat olla myös muiden tahojen järjestämiä aihepiiriä käsitteleviä seminaareja tai puhetilaisuuksia. Lisäksi opiskelija valitsee 4 artikkelia jotka suorittaa erikseen suullisesti ja valmistelee työseminaarin aihepiiristä pohdiskelevan esseen. Seminaarikerrat suoritetaan oppimispäiväkirjalla. Seminaarit koostuvat omien opettajien alustuksista, vierailuluennoista ja vierailuista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on edelleen kehittänyt valmiuksiaan käydä edistynyttä tieteellistä keskustelua vähintään yhden erikoistumisalueen osalta mutta tuntee myös muiden erikoistumisalojen ongelmanasetteluja ja lähestymistapoja. Hän on saanut ajantasaisen kuvan alan viimeaikaisesta ja tekeillä olevasta tutkimuksesta ja tutkimusta tekevistä tahoista. Edeltävien opintojaksojen sekä tämän opintojakson seminaariesitysten ja artikkelijulkaisujen pohjalta opiskelija osaa rakentaa omaa tutkimustyötään tukevan kirjallisuuskatsauksen.

Ohjelma

Niille, jotka jo paikalla:

29.8. EU-Russia Relations Now: Perceptions and Perspectives (EUR) Venue: Paavo Koli Hall, Pinni A
Time: 9.30 – 10 Coffee and tea, 10 – 11.30 Debate open for the public
Introductions by Larisa Deriglazova, Vadim Kononenko, Irina Busygina, Andrey Makarychev
and Tom Casier

1.9. Aloitus (kaikille) klo 12

I periodi ”Maailmanpolitiikka”

8.9. Saara Särmä: Feministisiä näkökulmia maailmanpolitiikkaan ja ydinasevarusteluun

15.9. Christer Pursiainen & Tuomas Forsberg: Ulkopolitiikan tutkimus

22.9. Pertti Alasuutari: Maailmanyhteisö sosiologisena ilmiönä

29.9. Heino Nyyssönen: Nationalismi maailmanpolitiikassa

6.10. Juha Auvinen: (EUR) EU:n vahvuudet ja heikkoudet kansainvälisenä toimijana: näkemys EU-byrokratian sisältä (ECHO)

13.10. Tuomas Forsberg: Status kansainvälisessä politiikassa

27.10. Ted Hopf: Identiteetti ja maailmanpolitiikka (Paavo Koli -sali)

II-periodi ”Eurooppa-politiikka”

3.11. Hanna Ojanen: EU-tutkimuksen tila (Eurooppa-politiikan aloitus)

10.11. Pinja Lehtonen (tutkija): FastPass –tutkimushanke (automatisoitu rajanvalvonta Euroopassa)

17.11. Juhana Aunesluoma (Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja, HY): Iso-Britannia ja EU

24.11. Nina Nordström  (yksikön päällikkö, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, UM): YK:n vuosituhattavoitteet, ihmisoikeudet ja EU

1.12. Marikki Stocchetti (Kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri): EU:n kehityspolitiikan tutkimus

8.12. Sinikukka Saari (vanhempi tutkija, UPI): Jäätyneet konfliktit Euroopassa

III periodi ”Rauhan- ja konfliktintutkimus”

Opettajat

Tuomas Forsberg, Vastaava opettaja
tuomas.forsberg[ät]uta.fi
Pami Aalto, Vastaava opettaja
pami.aalto[ät]uta.fi
Heino Nyyssönen, Vastaava opettaja
heino.nyyssonen[ät]uta.fi
Hanna Ojanen, Vastaava opettaja
hanna.ojanen[ät]uta.fi

Opetus

1.9.2014 – 13.3.2015
Seminaari 60 tuntia
Ma 1.9.2014 klo 12-13, Pinni A4086
Ma 8.9.2014 - 2.3.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A4086
Poikkeukset:
27.10.2014 klo 10 –12 , Paavo Koli -sali

Arviointi

Numerolla 1-5.