x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTA04 Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valtiontalouden ja kuntatalouden valvonnan tehtäviä, prosesseja, menettelytapoja ja instituutioita. Opiskelija ymmärtää tilintarkastuksen ja tuloksellisuustarkastuksen väliset vuorovaikutussuhteet, julkishallinnon tilintarkastuksen prosessit, valtion ja kunnan tuloksellisuusarvioinnin pääpiirteet sekä osaa arvioida organisaation sisäistä valvontaa ja johtamis- ja hallintotapaa.

Yleiskuvaus

Sisältö Opintojakson aikana perehdytään valtiontalouden valvonnan toimintaan sekä tutustutaan kuntatalouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestelmään. Opintojaksolla perehdytään valtion ja kuntien sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen, tuloksellisuuden arviointiin, lakisääteiseen JHTT-tarkastukseen sekä tarkastuslautakunnan arviointityöhön kuntaorganisaatiossa.

Opetusaikataulut päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus)

Pakolliset edeltävät opinnot: HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 27.2.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Opetus

16.3.2015 – 15.4.2015
Luento-opetus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

kirjallinen tentti

Oppimateriaalit

1. Vakkuri, Jarmo, Oulasvirta, Lasse, Wacker, Jani & Kivimäki, Riikka (toim.) 2011. Tarkastus ja arviointi julkisen ja yksityisen rajapinnassa. Tampere: Tampere University Press. E-aineisto.

2. Heiskanen, Johanna, Kihn, Lili-Anne & Näsi, Salme (toim.) 2009. Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen. Tampere: Tampere University Press. E-aineisto.

3. Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry 2006. Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa. Helsinki: Edita. E-aineisto.

4. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN HALJTA04 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "HALJTA04 Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 27.2.2015!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 paikkaa). Ks. pakolliset edeltävät opinnot

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352