x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTA03 Julkisen talousjohtamisen informaatio (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee julkisen talouden informaatiojärjestelmien perusteet ja näiden yhteyden muihin yhteiskunnan talouden ohjauksen järjestelmiin. Hän tuntee keskeiset talouden hallinnan seurantajärjestelmät ja niiden teoreettisen taustan sekä hahmottaa järjestelmien tuottaman informaation osana julkista talousjohtamista.

Yleiskuvaus

Sisältö
Opintojakso perehdyttää opiskelijan julkisen hallinnon talousohjauksen informaatiojärjestelmien toimintaperiaatteisiin ja teoreettiseen viitekehykseen. Opintojaksolla paneudutaan siihen, miten laskentajärjestelmien informaatiota hyödynnetään julkisyhteisöjen talousjohtamisessa.


Opetusajankohdat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.
Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus)


Edeltävät opinnot: pakolliset edeltävät opinnot HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 19.12.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Opetus

9.1.2015 – 3.3.2015
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

kirjallinen tentti

suullinen tentti

Oppimateriaalit

1. Bergmann, Andreas 2009. Public Sector Financial Management. Financial Times, Prentice Hall. Luku 4. E-aineisto.

2. Miller, Peter & Rose, Nikolas 2010. Miten meitä hallitaan. Tampere: Vastapaino. Luvut 1–4.

3. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN HALJTA03 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "HAJTA03 Julkisen talousjohtamisen informaatio"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 19.12.2014!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 paikkaa). Ks. pakolliset edeltävät opinnot

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352