x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1. Diskurssi, diskurssi, diskurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Monesti kielenkäytön monimuotoisuutta ja puhetekojen seurauksellisuutta käsitellään ja kuvataan diskurssi-käsitteen avulla. Tällöin todellisuuden väitetään muotoutuvan diskursseissa. Sanotaan, että diskurssien läpi sosiaalinen maailma voi uusiutua ja muuttua – sen sisältämiä asioita voidaan ylipäätään kääntää, vääntää ja muokata niin haluttaviksi kuin kartettaviksikin. Mutta mistä ihmeestä diskurssit koostuvat? Miten niitä voi konkreettisesti tutkia? Mistä lähteä liikkeelle, miten edetä ja miten tehdä diskurssianalyyttista tutkimusta – joka itsessäänkin on selvästi ”diskurssia”?
*** *** ***
Diskurssi, diskurssi, diskurssi -kurssilla opiskelija perehtyy diskurssianalyyttiseen tutkimustapaan. Kurssin käytyään hän tuntee yleisimpiä diskurssianalyysin nimellä kulkevia metodologisia suuntauksia ja osaa soveltaa niitä valitsemaansa aineistoon.
*** *** ***

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään erilaisten vuorovaikutus - ja tekstiaineistojen diskurssianalyyttiseen käsittelyyn. Kurssi koostuu luento-osuuksista, niihin liittyvästä seminaarityöskentelystä, pienistä lukutehtävistä ja harjoituksista sekä itsenäisesti (tai parin kanssa) toteutettavasta harjoitustyöstä. Kurssilla on myös ennakkotehtävä (joka ilmoitetaan kurssille hyväksytyille). Kurssin tarkat teemat määrittyvät osallistujien omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti – ne voivat liittyä esim. vuorovaikutuskäytänteisiin, kielen vakuuttavuuteen, kategorioiden käyttöön, valtaan, ideologioihin, emootioihin ja kognitioihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marko Salonen, Eero Suoninen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]uta.fi

Opetus

31.10.2014 – 12.12.2014
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot+seminaari
Pe 31.10.2014 - 12.12.2014 viikoittain klo 9-12, Linna 6017
Seminaari 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 65 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Ryhmätyöskentely 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arvostelu perustuu kurssiaktiivisuudelle, harjoitustyölle sekä lukemistojen käsittelylle.

Oppimateriaalit

Kurssin aikana erikseen sovittavat / ilmoitettavat.

Lisätiedot

Kurssi sopii erityisesti opiskelijalle, joka soveltaa tai aikoo käyttää diskurssianalyysia omassa pro gradu -tutkimuksessaan. Kurssille otetaan 18 opiskelijaa. Etusijalla ovat sosiaalitieteiden maisterintutkinnon opiskelijat. Muutoin opiskelijoiden valinnassa noudatetaan normaalia jonolakia.