x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA21 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee julkishallinnon toimintaa ja rakennetta koskevan oikeudellisen sääntelyn perusasiat. Hän tuntee hyvän hallinnon perusteet sekä hallintoasiassa noudatettavan menettelyn valtion ja kuntien viranomaisissa. Hän ymmärtää hallinto-oikeudellisen normiston tehtävät käytännön hallintotoiminnassa, erityisesti hallinnollisessa päätöksenteossa ja siihen liittyvässä asian käsittelyssä. Hän osaa laatia esittelyyn ja muuhun hallintoasian käsittelyyn liittyviä asiakirjoja.

Sisältö
- Hallinto-oikeus oikeudenalana: keskeinen sisältö ja suhde muihin oikeudenaloihin - Hallinto-oikeuden yleiset opit: peruskäsitteet ja oikeusperiaatteet - Julkisen hallinnon rakenne ja sen osien väliset suhteet - Hyvän hallinnon takeet perustuslaissa ja hallinnon yleislaeissa - Hallinnon julkisuus - Hallintoasian käsittely viranomaisessa - Hallintototoimintaa koskevan lainsäädännön soveltaminen käytäntöön

Yleiskuvaus

Luennot 10 t, harjoitukset 20 t

*Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tutkinto-opetuksen luennoille (opetus päiväaikaan; katso luentojen ajankohdat tutkinto-opetuksen opetusohjelmasta);
avoimen yliopiston opiskelijoille on oma harjoitusryhmä.

Pakolliset edeltävät opinnot: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen


Huom!
Harjoitusryhmään osallistuminen edellyttää aktiivista läsnäoloa harjoitusryhmän tapaamisissa; so. läsnäolo on pakollinen.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 9.1.2015. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

julkisoikeuden professori Raija Huhtanen, Vastaava opettaja
julkisoikeuden yliopisto-opettaja Heidi Niemi, Vastaava opettaja

Opetus

14.1.2015 – 10.3.2015
Luento-opetus 10 tuntia
Luennot, Raija Huhtanen
Ke 14.1.2015 - 21.1.2015 viikoittain klo 14.15-17.00, Pinni B1096
Pe 16.1.2015 klo 10.15-12.00, Linna K103
Pe 23.1.2015 klo 10.15-12.00, Pinni B1096
Harjoitukset 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentit: Kirjallinen tentti (luento + kirjallisuus)

ke 28.1.2015 klo 14.00-17.00
ke 11.2.2015 klo 14.00-17.00 Pinni B ls.1100
ma 9.3.2015 klo 8.00-12.00 pt. ls. D10a+b
Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat 9.3. tenttiin 7 päivää ennen tenttiä NettiRekassa.

Oppimateriaalit

Tentissä suoritetaan luennot ja kirjallisuus:

1. Laakso - Suviranta - Tarukannel: Yleishallinto-oikeus. 2006.
2. Mäenpää: Julkisuusperiaate. 2009.
3. Opintojakson Moodle-sivulla ilmoitettavat säädökset.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN HALJUA21 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "HALJUA21 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 9.1.2015!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (20 paikkaa). Ks. pakolliset edeltävät opinnot

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352