x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA41/S28 Kyselytutkimustyöpaja 7 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan projektiin opiskelijalla on kokonaiskuva tutkimusprojektin vaiheista: projektin aikatauluttamisesta, osituksesta, resursoinnista, suunnitteluvaiheesta ja kenttätyöstä. Opiskelija osaa tehdä relevantit kvantitativiiset analyysit tutkimusaineistosta ja raportoida ne julkaistavassa muodossa.

Yleiskuvaus

Eduskuntavaalikurssiin liittyvä projektimuotoinen tutkimustyöpaja.

Tutkimusprojektissa suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijoille suunnattu kyselytutkimus yhteisesti valitusta eduskuntavaaleihin liittyvästä ajankohtaisesta teemasta sekä analysoidaan tulokset kvantitatiivisen menetelmin. Tutkimuksesta kirjoitetaan lopuksi artikkelimuotoinen raportti. 

Edeltävät opinnot:  Kurssi POLVOA12 tai vastaavat tiedot

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 9.3.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen elina.kestila-kekkonen@uta.fi. Maksimissaan 10 osallistujaa.

Opettajat

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]uta.fi

Opetus

17.3.2015 – 28.4.2015
Seminaari 28 tuntia
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4060

Arviointi

Numerolla 1-5.