x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot työ- ja virkasuhteista sekä työntekijöitä ja virkamiehiä yksilöllisesti koskevista normistoista, kuten työsopimuksesta ja nimittämiskirjasta.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus)
Luennot (25 t); kirjallinen tentti

Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Sisältö:
Erityisesti työsuhteen alkaminen ja lakkaaminen, työoikeudellinen sääntely, työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, työ- ja virkasuhteen erot, virkasuhteen sääntely, viran perustaminen ja lakkauttaminen, viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet.

Pakolliset edeltävät opinnot: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen.
Suositeltavat edeltävät opinnot: KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet; HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään KE 8.10.14. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

yliopistonlehtori Mikko Knuutinen, Vastaava opettaja
OTK, KTM Jari Murto, Opettaja

Opetus

20.10.2014 – 25.11.2014
Luento-opetus 25 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti: Ti 25.11.2014 klo 12-15, päätalo ls. D10ab

Uusintatentit:

16.12.2014 klo 16-20
12.1.2015 klo 8-12 pt. ls. D10a+b
24.2.2015 klo 16-20 pt. ls. D10a+b

Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat uusintatentteihin NettiRekan kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä.

Oppimateriaalit

Kairinen, M.: Työoikeus perusteineen 2009, s. 1-308.

Koskinen, S. - Kulla, H.: Virkamiesoikeuden perusteet. 2009 tai uudempi. Luvut I-VII, IX ja XI:1-3.

Luennoilla ilmoitettavat säädökset ja muu aineisto

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KATYVA37
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2014

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (20 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat pakolliset edeltävät opinnot (KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen) huomioiden. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa jakson KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus ilman edeltävän kurssin suorittamista (tellervo.helenius@uta.fi)! Etusija pakollisen edeltävän kurssin suorittaneilla. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa Opetuksen käytännön järjestelyt (opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti 040-190 1820. Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius 050-462 7352. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi