x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA52 Adam Smith -seminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Yleiskuvaus

Kurssi syventää poliittisen teorian tuntemusta, antaa välineitä teoreettiseen tutkimukseen, perehdyttää teoreettisen tutkimuksen haasteisiin sekä kehittää tieteellisen kirjoittamisen taitoa. Opiskelija saavuttaa hyvän ymmärryksen Adam Smithin keskeisestä tuotannosta ja ajankohtaisesta Adam Smith -tutkimuksesta. Kurssin aikana opiskelija saavuttaa hyvän käsityksen Smithin näkymättömän käden teoreemasta ja sen monitulkinnaisuudesta, ja voi hyödyntää oppimaansa myös ajankohtaisten ilmiöiden tarkasteluun. Kurssin ydinkäsitteitä ovat moraali, hyve, itsekkyys, markkinat ja keskinäisriippuvuus. Näitä käsitellään politiikkaa, oikeutta ja taloutta läpileikkaavina teemoina.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marko Juutinen, Vastaava opettaja
marko.juutinen[ät]uta.fi

Opetus

27.10.2014 – 17.12.2014
Luento-opetus 12 tuntia
Ma 27.10.2014 - 15.12.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B3117
Ke 29.10.2014 - 17.12.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B3118
Seminaari 12 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssi koostuu luennoista, esseestä (7-12 sivua) ja seminaarityöskentelystä.

Oppimateriaalit

Luennot, valittuja kappaleita Adam Smithin teoksista Theory of Moral Sentiments ja Wealth of Nations sekä erikseen ilmoitettavasta listasta neljä valinnaista artikkelia Smith-tutkimuksesta.