x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA41/S23 Vallan ja vastarinnan politiikat julkisessa kaupunkitilassa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiä julkisen kaupunkitilan, vallan ja politiikan suhteita jäsentäviä käsitteitä ja teorioita ja osaa analysoida kriittisesti poliittisen toiminnan muotoja ja ehtoja teknologisoituvissa ja globaalistuvissa nykykaupungeissa.

Yleiskuvaus

Kaupunki aukioineen ja katuineen on modernin yhteiskunnan, politiikan ja demokratian keskeisimpiä julkisia tiloja, jonka käytöstä ja hallinnasta on vuosisatojen kuluessa jatkuvasti kamppailtu, viimeksi muun muassa Arabikevään vallankumousten ja Occupy Wall Street -liikkeen yhteydessä. Niin yhteiskunnalliselta kuin tutkimukselliseltakin kannalta on erityisen kiinnostavaa ja tärkeää suunnata huomio niihin ajallisiin, tilallisiin, teknologisiin ja oikeudellisiin ehtoihin, jotka sekä avaavat että rajaavat mahdollisuuksia näyttäytyä, tulla nähdyksi ja toimia poliittisesti julkisessa kaupunkitilassa.

Tällä kurssilla kaupunkitilan politiikkaa lähestytään usean tieteenalan näkökulmasta. Kurssin pohdinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten yhä läpikotaisempi teknologiavälitteisyys, syvenevä globalisoituminen, muuttuvat osallistumisen odotukset ja kaupallistuminen muuttavat nykyisten kaupunkitilojen luonnetta. Kysymme, millaiset intressit määrittävät kaupunkitilojen rakentumista, millaista toimintaa ne mahdollistavat ja ehkäisevät, millaista politiikan pelitilaa tästä syntyy, ja millaisia – jopa radikaaleja – julkisten tilojen käyttöjä kansalaiset ja kansalaisliikkeet ovat viime vuosina visioineet ja kokeilleet. Kurssi yhdistelee erilaisia tulokulmia kaupunkitilan politiikkaan esittelemällä niin ajankohtaisia teoreettisia keskusteluja kuin käytännön tutkimusesimerkkejäkin.

Kurssi järjestetään neljän oppiaineen, politiikan tutkimuksen, alue- ja ympäristötieteen, mediatutkimuksen sekä oikeustieteen yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen kurssille sähköpostitse kurssin vastaavalle opettajalle 1.9.2014 mennessä.

Kurssille otetaan 48 opiskelijaa (12/oppiaine) ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyväksytyille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla viikolla 36.

Opettajat

Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
tiina.rattila[ät]uta.fi

Opetus

8.9.2014 – 13.10.2014
Luento-opetus 12 tuntia
Vierailijaluentoja
Ma 8.9.2014 klo 14-16, Pinni B1100
Ma 15.9.2014 - 13.10.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B3116
Poikkeukset:
22.9.2014 klo 14 –16 , Pinni B1100
Lukupiiri 12 tuntia
Kaksi ryhmää
Pe 12.9.2014 - 10.10.2014 viikoittain klo 12-14, Päätalo E221 ja E222

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen luennoille ja lukupiiriin. Jaettavaan aineistoon perehtyminen ja artikkelien esittely lukupiirissä. Koko kurssin teemoja yhteen kokoava essee.

Osallistuminen luennoille ja lukupiirikeskusteluihin arvioidaan hyväksytty/hylätty. Essee arvioidaan asteikolla 1-5.