x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA21 Sopimusoikeus (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija oivaltaa sopimustyyppien moninaisuuden sekä saa kokonaiskuvan sopimusoikeudellisesta sääntelystä ja osaa käyttää oppimiaan sopimuksentekotaitoja käytännön liike-elämässä.

Sisältö
Yritysoikeussuunnittelun näkökulmasta kiinnitetään huomiota erityisesti sopimuksen sisällön määräytymiseen, tehostejärjestelmään sekä sopimusoikeuden yleisten oppien ja oikeusperiaatteiden vaikutukseen yritysten sopimustoiminnassa. Kurssilla käsitellään mm. seuraavat aihekokonaisuudet: sopimuksen tekeminen, sopimuksen sitovuuden edellytykset, sopimuksen pätemättömyys, sopimuksen tulkinta ja muuttaminen, sopimuksen irtisanominen ja päättyminen, suoritushäiriöt, riidanratkaisu, vahingonkorvaus, edustus sekä luottosopimukset.

Yleiskuvaus

Luennot (25 t), kirjallinen tentti

Opetusajankohdat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).

Pakolliset edeltävät opinnot: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen
Suositeltavat edeltävät opinnot: KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 19.12.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Risto Väntsi, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2015 – 25.2.2015
Luento-opetus 25 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentit: ke 11.3.2015 klo 12.00-15 pt. ls A1

Uusinnat:
ma 13.4.2015 klo 8-12 pt. ls. D10a+b
ma 11.5.2015 klo 8-12 pt. ls. D10a+b

Uusintatentteihin avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat 7 päivää ennen tenttiä NettiRekassa.

Oppimateriaalit

Hemmo, M.: Sopimusoikeuden oppikirja. 2006 tai 2008, s. 1 - 579.
Luennolla ilmoitettavat säädökset ja muu aineisto.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN KATYVA21 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "KATYVA21 Sopimusoikeus"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 19.12.2014!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 paikkaa). Ks. pakolliset edeltävät opinnot

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352