x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA23 Yhtiöoikeus (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija yhteisöoikeuden peruskysymyksiin ja erityisesti osakeyhtiöihin liittyviin oikeudellisiin suhteisiin. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee osakeyhtiölain tärkeimmät säännökset. Lisäksi hän kykenee hahmottamaan yhtiöoikeudellisten oikeussuhteiden sääntelyn yleiset tavoitteet.

Sisältö
Opintojaksolla käsitellään eri yritysmuotojen sääntelyn perusteet sekä henkilöyhtiöiden peruspiirteet. Sisällön osalta jakson pääpaino on osakeyhtiössä ja sen osalta käydään läpi muun muassa keskeiset periaatteet, hallinto ja tilintarkastus, rahoitus ja varojenjako sekä oikeussuojakeinot ja niiden käyttäminen.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Luennot (20 t), kirjallinen tentti
Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus)
Opetusajat ja -paikat päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.


Pakolliset edeltävät opinnot: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen
Suositeltavat edeltävät opinnot: KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään TI 2.9.14. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Veikko Vahtera, Vastaava opettaja

Opetus

10.9.2014 – 17.10.2014
Luento-opetus 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentit: pe 17.10.2014 klo 12-16, pt. ls. D10a (tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua)

Uusinnat:
18.11.2014 klo 16-20, pt. ls. D10a+b
16.12.2014 klo 16-20, pt. ls. D10a+b

Uusintatentteihin avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat NettiRekassa viimeistään 7 päivää ennen tenttiä.

Oppimateriaalit

Immonen, R. - Nuolimaa, R.: Osakeyhtiöoikeuden perusteet. 2007 tai uud.

Luennoilla ilmoitettavat säädökset ja muu aineisto.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KATYVA23
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen
alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "KATYVA23 Yhtiöoikeus" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Ilmoittautuminen päättyy 24.8.14.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (10 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat pakolliset edeltävät opinnot (KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen) huomioiden. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa  –jakson KATYVA23 Yhtiöoikeus ilman edeltävän kurssin suorittamista (tellervo.helenius@uta.fi)! Etusija pakollisen edeltävän kurssin suorittaneilla.Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti 040-190 1820. Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius 050-4627352. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi