x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAA38 Paikallinen julkistalous (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee paikallishallintoyksikköjen taloudellisen toimintaympäristön ja osaa soveltaa oppimaansa kuntapalveluiden tuottamiseen ja rahoittamiseen liittyvissä yhteyksissä.

Sisältö
Talousteoria ja paikkasidonnaisuus, kuntienvälinen muuttoliike, julkisen sektorin tehtävänjako eri hallinnontasojen kesken.

Yleiskuvaus

Luennot (28 t) ja tentti

Opetusaikataulut ja -paikat päivitetään tutkinto-ohjelman opetusohjelmaan.

Huom! Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).


Huom! Pakollinen edeltävä opintojakso KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5 op.Opintojakso on kauppatieteiden aineopintojakso; taloustieteen opintosuunnan opinnot: Taloustieteen erikoisaloja -opinnoista, josta kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavalta opiskelijalta vaaditaan yksi 5 op:n opintojakso. Avoimena yliopisto-opetuksena tarjotaan lukuvuonna 2014-2015 myös toinen opintojakso Taloustieteen erikoisaloja -opinnoista: KATTAA35 Kansainvälinen talous 5 op.


Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 19.12.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Hannu Laurila, Vastaava opettaja

Opetus

9.1.2014 – 27.2.2014

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentit:

1. uusinta ti 24.3.2015 klo 16-20, pt. ls. D10a+b

2. uusinta ti 28.4.2015 klo 16.00-20, pt. ls. D10a+b

Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tenttiin 7 päivää ennnen tenttiä NettiRekassa.

Oppimateriaalit

1. Luennolla ilmoitettu materiaali.
2. Bailey, Stephen J. (1999): Local Government Economics: Principles and Practice. Palgrave Macmillan.
3. Mackinnon, Danny & Cumbers, Andrews (2011): Introduction to Economic Geography: Globalization, Uneven Development and Place (2nd ed.). Prentice Hall.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN KATTAA38 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "KATTAA38 Paikallinen julkistalous"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 19.12.2014!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (20 paikkaa). Ks. pakolliset edeltävät opinnot

*****
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352