x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAA35 Kansainvälinen talous (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee markkinatalouden toimintaperiaatteen globaalissa ympäristössä ja osaa analysoida talousyksiköiden ja kansantalouden toimintaa avoimessa taloudessa.

Sisältö
Lopputuotteiden ja tuotannontekijöiden kansainvälinen liikkuvuus ja sen esteet (ml. kauppapolitiikka). Avotalouden makrotalousteoria ja talouspolitiikka.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Luennot (24 t) ja tentti
Huom! Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).

Opetusaikataulut ja -paikat päivitetään tutkinto-ohjelman opetusohjelmaan.

Huom! Varaudu tekemään omat luentomuistiinpanot.

Opintojakso on kauppatieteiden aineopintojakso; taloustieteen opintosuunnan opinnot: Taloustieteen erikoisaloja -opinnoista, josta kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavalta opiskelijalta vaaditaan yksi 5 op:n opintojakso. Avoimena yliopisto-opetuksena tarjotaan lukuvuonna 2014-2015 myös toinen opintojakso Taloustieteen erikoisaloja -opinnoista: KATTAA38 Paikallinen julkistalous 5 op.

Huom! Pakollinen edeltävä opintojakso KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5 op.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään TO 9.10.14. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Hannu Laurila, Vastaava opettaja

Opetus

31.10.2014 – 5.12.2014

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti: pe 12.12. klo 8-12 Pinni A ls. 1081 (ei tarvitse ilmoittautua)

Uusintatentit:
27.1.2015 klo 16-20 pt. ls. D10a+b
9.2.2015 klo 8-12 pt. ls. D10a+b

Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat uusintatentteihin NettiRekan kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä.

Oppimateriaalit

1. Luennolla ilmoitettu materiaali.
2. Krugman, Paul R.; Obstfeld, Maurice & Melitz, Marc J. (2012): International Economics: Theory and Policy (9th ed.). Pearson.
3. Pugel, Thomas A. (2012): International Economics (15th ed.). McGraw-Hill.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINTOJAKSOLLE KATTAA35
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom!
Opintojakson nimi "KATTAA35 Kansainvälinen talous" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.
Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2014

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä pakolliset edeltävät opinnot (KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5 op) huomioiden (20 opiskelijaa/opintojakso). Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa  –jakson KATTAA25 Kansainvälinen talous ilman edeltävän kurssin suorittamista (tellervo.helenius@uta.fi)!
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
*****
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352