x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA41/S23/28 Eduskuntavaalikurssi 3–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy jäsentämään ja ymmärtämään poliittisen osallistumisen eri muotoja perinteisestä vaaliosallistumisesta uudempiin osallistumisen ja vaikuttamisen muotoihin. Opiskelija tuntee eri osallistumismuotojen yhteiskunnallisen merkityksen Suomessa ja muissa demokratioissa sekä pystyy arvioimaan poliittisen osallistumisen kohtaamia ajankohtaisia haasteita. Opiskelija omaa lisäksi vahvat perustiedot eri vaalijärjestelmistä ja puolueista sekä puoluejärjestelmistä.

Yleiskuvaus

Kurssilla seurataan ja analysoidaan vuoden 2015 eduskuntavaaleja moniulotteisena poliittisena prosessina. Luennoilla perehdytään muun muassa poliittiseen rekrytointiin, mahdollisuusrakenteisiin eduskuntavaaleissa, ehdokasasetteluun, vaalirahoitukseen, vaalikampanjointiin, suomalaisten vaalikäyttäytymiseen, kansanedustajien vaihtuvuuteen sekä puolueiden ja ehdokkaiden vaalimenestykseen vaikuttaviin tekijöihin. Kurssilla vierailee sekä vaalitutkijoita että puolueiden vaalikampanjoinnista vastaavia toimijoita ja/tai ehdokkaita.

Kurssin yhteydessä järjestetään kolme valinnaista tutkimusprojektia, joissa kerätään ja analysoidaan vaaleihin liittyviä tutkimusaineistoja. Kunkin tutkimusprojektin tutkimustuloksista myös tuotetaan artikkelimuotoinen julkaisu.

Ensimmäisessä tutkimusprojektissa suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijoille suunnattu kyselytutkimus yhteisesti valitusta eduskuntavaaleihin liittyvästä ajankohtaisesta teemasta sekä analysoidaan tulokset kvantitatiivisen menetelmin.

Toisessa projektissa tehdään teksti- ja kuva-analyysiin perustuva tutkimus valikoitujen puolueiden ja ehdokkaiden kampanjoista.

Kolmannessa projektissa seurataan ja analysoidaan ehdokkaiden, puolueiden ja eri vaaliteemojen saamaa näkyvyyttä mediassa, mukaan lukien sosiaalinen media. 

Kurssin suoritettuaan opiskelijalle on rakentunut monipuolinen kuva eduskuntavaaleista valtio-opillisen tutkimuksen kohteena ja käytännön poliittisena prosessina ja hän on saanut valmiuksia tutkimuksen tekemiseen. Luentosarjan (3 op) voi suorittaa oppimispäiväkirjalla osallistumatta työpajaan.

Ilmoittautuminen työpajoihin:

Eduskuntavaalikurssiin liittyviin tutkimusprojektityöpajoihin (4. periodi) tulee ilmoittautua 19.3.2015 mennessä (ellei ryhmä tule sitä ennen täyteen). Kuhunkiin ryhmään otetaan maksimissaan 10 opiskelijaa. Opiskelijat otetaan pajoihin ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin niin, että valtio-opin pääaineopiskelijat ovat etusijalla. Huomaattehan myös, että työpajojen ennakkovaatimuksena on menetelmäopintojen (POLVOA11 ja/tai POLVOA12) hyväksytty suorittaminen.

Työpajoja on kolme:

  • Kyselytutkimustyöpaja (Elina Kestilä-Kekkonen), ilmoittautumiset elina.kestila-kekkonen (at) uta.fi (TÄYNNÄ!)
  • Vaalikampanjojen teksti- ja kuvaanalyysi -työpaja (Tiina Rättilä), ilmoittautumiset tiina.rattila (at) uta.fi (TÄYNNÄ!)
  • Media - ja vaalikampanjointi -työpaja (Jarmo Rinne), HUOM! ilmoittautumiset tiina.rattila (at) uta.fi

Mainitsethan ilmoittautuessasi pääaineesi/suuntautumisvaihtoehdon.

Eduskuntavaalikurssin luento-osuuden suorittaminen on työpajoihin osallistumisen edellytys.

Opettajat

Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]uta.fi
Elina Kestilä-Kekkonen, Opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]uta.fi
Jarmo Rinne, Opettaja
jarmo.rinne[ät]uta.fi
Tiina Rättilä, Opettaja
tiina.rattila[ät]uta.fi

Opetus

13.1.2015 – 28.4.2015
Luento-opetus 30 tuntia
Ilkka Ruostetsaari
Ti 13.1.2015 - 3.3.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni A1081
Pe 16.1.2015 - 27.2.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni A Paavo Koli -sali
Ryhmätyöskentely 24 tuntia
Kyselytutkimusprojekti (Elina Kestilä-Kekkonen)
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4060
Kampanjatutkimusprojekti (Tiina Rättilä)
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4086
Mediatutkimusprojekti (Jarmo Rinne)
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4083

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot