x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille 8 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyden edistämisen keskeiset mallit, käsitteet ja teoriat sekä suomalaisen kehityksen pääpiirteet ja ymmärtää terveyden edistämisen ja tautien ehkäisyn lähestymistapojen eroja.Opiskelija hallitsee terveysohjelmien laatimisen ja arvioinnin keskeiset elementit ja osaa laatia terveysohjelman joltain terveyden edistämisen osa-alueelta. Opiskelija pystyy käyttämään terveyden edistämisen teorioita ja käsitteitä terveyden edistämisen ohjelman laadinnassa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori Arja Rimpelä, Vastaava opettaja
Yliopistonlehtori Hanna Rautajoki, Vastaava opettaja

Opetus

16.3.2015 – 11.5.2015
Luento-opetus
Ti 10.3.2015 klo 12.00-14.00, T-rak luentosali, ALKUTENTTI I
Ma 16.3.2015 klo 9.00-16.00, T-rak., luentosali, Johdantoluento/ Arja Rimpelä
Ti 17.3.2015 klo 10.00-12.00, T-rak luentosali, ALKUTENTTI II (uusinta)
To 9.4.2015 klo 9.00-16.00, RH 1 ja RH 2, T-rakennus, Opiskelijaryhmien itsenäinen työskentely
Ma 13.4.2015 klo 9.00-16.00, RH 1 ja RH 2, T-rakennus, Opiskelijaryhmien itsenäinen työskentely
Pe 17.4.2015 klo 13.00-16.00, Rh 1, 2 ja 3, Opiskelijaryhmien itsenäinen työskentely
KONFERENSSI
Ma 4.5.2015 klo 9.00-15.00, T-rak, luentosali
LOPPUTENTTI
Ma 11.5.2015 klo 12.00-15.00, T-rak, luentosali
Ma 18.5.2015 klo 10.00-13.00, T-rak, luentosali

Oppimateriaalit

TERA 5 alkutentin kirjallisuus: 

Bartholomew, LK ym. 2006. Planning health promotion programs. An intervention mapping approach. Jossey-Bass.  Sivut 1-80. (Myös verkkojulkaisuna).

Nutbeam H Harris E. 2010. Theory in a nutshell. A practical guide to health promotion theories. 3.edition. McGraw-Hill.

Ståhl T, Rimpelä A. (toim.). 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Sivut 35-76 ja 133-151. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085430

Lisätiedot

kts myös TERA3 aikataulut!

Alkutentti on pakollinen Kansaterveystieteen opiskelijoille.

Osallistuminen kontaktiopetukseen on pakollista.

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi.