x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANA2 Sosiaaliset ja kulttuuriset toimintaympäristöt ja terveys 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata terveyttä ja sairautta sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä ja pohtia tämän näkökulman vaikutuksia terveysaiheiden käsittelyyn
- osaa tarkastella terveyttä ja sairautta kokemuksen ja toimijuuden näkökulmasta ja kertoa esimerkkejä tämän näkökulman esiintymisestä keskusteluissa terveydestä, sairaudesta, terveyspalvelujärjestelmästä tai terveyspolitiikasta
- tuntee keskeiset terveyskäyttäytymistä koskevat teoriat ja niiden kritiikin niin, että kykenee ottamaan ne huomioon esimerkiksi laatiessaan terveyden edistämisohjelmaa tai terveyskäyttäytymistä koskevia tekstejä
- on perehtynyt erilaisin aineistoin ja lähestymistavoin tehtyihin tutkimuksiin terveydestä ja sairaudesta niin, että ymmärtää erilaisten tietolähteiden merkityksen kansanterveyden asiantuntijan työssä
- osaa tarkastella omassa maassaan tapahtuvia, terveyteen ja sairauteen liittyviä asioita ihmisoikeusnäkökulmasta
- osaa ilmaista sekä tutkimuksiin perustuvia että elämänkatsomukseensa ja –kokemukseensa perustuvia näkemyksiä terveyteen ja sairauteen liittyvistä asioista ja erottaa nämä kaksi argumentointitapaa toisistaan

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Yliassistentti Sari Fröjd, Vastaava opettaja

Opetus

14.1.2015 – 25.2.2015
Luento-opetus
Luennot: luentosali, T-rakennus
Ke 14.1.2015 klo 13.00-14.00
Ke 14.1.2015 klo 14.15-16.00
Ke 21.1.2015 klo 13.00-14.00
Ke 21.1.2015 klo 14.15-16.00
Ke 28.1.2015 klo 13.00-14.00
Ke 28.1.2015 klo 14.15-16.00
Ke 4.2.2015 klo 13.15-15.00
Ke 4.2.2015 klo 15.00-16.00
Ke 11.2.2015 klo 13.00-14.30
Ke 11.2.2015 klo 14.45-16.00
Ke 18.2.2015 klo 13.15-14.00
Ke 18.2.2015 klo 14.15-16.00
Ke 25.2.2015 klo 14.00-16.00
Kirjatentti

Lisätiedot

TERKANA2 kurssiin kuuluu luento-osuuden (2op) lisäksi kirjatentti (3op), jonka voi suorittaa yksikön yleisinä tenttipäivinä tai sähköisenä tenttinä.